Նյութերի ներքևում գովազդի  արժեքը = 1000դ/ամիս , 250դ/շաբաթ

Գովազդի համար գրել sipan.petrosyan@mail.ru հասցեով